Blog Giao Dịch

Tâm lí trong giao dịch Trading (Phần 2)

10/13/2017 0

Sự thành công hay thất bại trong giao dịch Trading của bạn phụ thuộc vào cảm xúc. Bạn có thể có một hệ thống thông…

Tâm lí trong giao dịch Trading (Phần 1)

10/12/2017 0

Sự thành công hay thất bại trong giao dịch Trading của bạn phụ thuộc vào cảm xúc. Bạn có thể có một hệ thống thông…

So sánh giữa thị trường ngoại hối forex và chứng khoán

10/12/2017 0

Ngày nay có rất nhiều công cụ tài chính để nhà đầu tư giao dịch như chứng khoán, ngoại hối, hợp đồng tương lai, quỹ…